A vállalkozás telefon költségei és kapcsolódó adóterhei 2016-ban

 

A vállalkozások működéséhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzenek telefonos elérhetőségekkel, legyen ez akár „vonalas” vagy mobil telefon elérhetőség. Aki azt gondolja, hogy a telefon számla nettó összege jelenti a vállalkozás teljes telefon költségét és a felszámított áfa teljes mértékben levonható, annak szomorú hírünk van ez attól függ, de jellemzően NEM. A felmerülő adóterhekkel kapcsolatosan foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.

 

Amikor a vállalkozó kiválaszt egy számára szimpatikus telefon előfizetést még nem is sejti, hogy milyen adóterhekkel, adminisztrációs terhekkel kell számolnia. Vegyük is sorra az egyes adónemeket.

 

Általános forgalmi adó (ÁFA)

Az áfa törvény az alábbi szolgáltatásokat terhelő előzetesen felszámított adó összegének 30%-a levonási tilalom alá esnek:

a)  a távbeszélő-szolgáltatást (SZJ 64. 20. 11 és 64. 20. 12),

b)  a mobiltelefon-szolgáltatást (SZJ 64. 20. 13),

c)  az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú adatátviteli szolgáltatást (SZJ 64. 20. 16-ból)

 

Honnan lehet tudni, hogy melyek ezek a szolgáltatások? Az egyes szolgáltatók számlájukban készítenek egy összesítést SZJA számok szerint, így a levonási tilalom viszonylag könnyen határozható meg.

 

Az áfa levonási tilalom alól mentesül a társaság, ha a telefon használat legalább 30%-át továbbszámlázza. Vagy ha a vállalkozás a szolgáltatás bizonyos tételeit ügyfelének továbbszámlázza pl.

 

Mennyi a le nem vonható előzetesen felszámított áfa 10.000 Ft bruttó, a fenti SZJ számok szerinti szolgáltatások igénybe vétele után (nincs továbbszámlázás)?

 

Számla szerinti nettó összeg: 7.874 Ft*0,3*0,27 = 638 Ft levonási titalom alé eső áfa összege.

Könyvelésben elszámolt telefon költség: 7.874 Ft + 638 Ft = 8.512 Ft, visszaigényelhető áfa 1.488 Ft.

 

 

Személyi jövedelem adó (SZJA)

A személyi jövedelem adótól szóló törvény 70.§ (1) b) bekezdése értelmében a tevékenység ellátása érdekében biztosított telefon, mobil, internet beszédalapú adatátvitel-szolgáltatás magánhasználata címen adóköteées jövedelem (egyes juttatás).

 

Az SZJA törvény 70.§ (5) c) bekezdése részletezi mit jelent a magánhasználat, valamint azt, hogyan határozható meg összege:

ca)  a forgalomarányos kiadások tételes elkülönítésével és a nem forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos kiadások magáncélú hányada értékével meghatározott magáncélú használat értékének, vagy a kifizető választása szerint a kiadások 20 százalékának, illetve – ha magáncélú telefonhasználat elkülönítése nem lehetséges – a kiadások 20 százalékának,

cb)  ha a kifizető a szolgáltatás nyújtója, a magáncélú használat szokásos piaci értékének vagy az összes használat szokásos piaci értéke 20 százalékának

a magánszemély által meg nem térített része.

 

A fentiek alapján vagy tételesen különíti el a kifizető a magánhasználatot, vagy ennek hiányában a számla bruttó összegének 20%-ban határozza meg az ún. vélelmezett magánhasználatot. A gyakorlatban ezt a módszert alkalmazzák a vállalkozások/kifizetők.

 

Mennyiben kerül a havi bruttó 10.000 Ft telefon költség? Vesszük a telefon számla bruttó összegét 1,19-szeres alapját és erre vetítjük az SZJA 15%-át és az EHO 27%-át, számszerűsítve: 10.000 Ft *1,19*(0,15+0,27)= 4.998 Ft

 

Kiegészítve az áfa fejezetben levezetett költséget:

Könyvelésben elszámolt telefon költség:      8.512 Ft

SZJA+EHO:                                                  4.988 Ft

összesen:                                                    13.500 Ft

 

Az adóteher megfizetendő és 08-as bevallásban bevallandó minden hónap 12-ig.

 

Társasgi adó (TAO)

A társasgi adó törvény 3. számú melléklet B. szakasza értelmében a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősülnek a 6.) pontban rögzített szolgáltatások és adóterhei, melyek: az elektronikus hírközlési szolgáltatás (így különösen helyhez kötött telefonszolgáltatás és mobil rádiótelefon-szolgáltatás) használata, igénybevétele következtében felmerült költség, ráfordítás, továbbá a cégautó használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás (ideértve az azzal összefüggő, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is).

 

Nincs TAO fizetési kötelezettség utána.

 

 

Iparűzési adó (IPA)

Amennyiben a telefon költséget nem számlazza tovább a társaság nem minősül iparűzési adó csökkentő tételnek. Közvetítés esetén is meg kell felelni a közvetített szolgáltatásokra vonatkozó előírásoknak.

 

BlogONis

2017-03-08

Mobilitás célú lakhatási támogatás

Az SZJA törvény 2017.01.01-től hatályos rendelkezései a mobilitás célú lakhatási támogatásokról, szigorú feltételek és adminisztrációs kötelezettségek teljesítése esetén a munkáltatók által adómentesen adható juttatási forma lehetőségét kínálják. A juttatást megelőzően körültekintően kell eljárni.

2016-07-17

Cafetréria 2017

A legtöbb munkavállalót érintő juttatások a helyi bérlet és az Erzsébet utalvány is kikerül a kedvezményes adózás mellett adható tételek közül, az utóbbi korlátozás nélkül adható viszont az eddigi 34,51 százalékos adózás helyett 2017 évben már 49,98 százalék közterhet kell a munkáltatóknak fizetniük, ha megtartják ezeket a cafeteria elemeket. Balajthy Brigitta rávilágít a legfontosabb változásokra.

2016-02-07

Telefon használat adóterhei 2016

A vállalkozások működéséhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzenek telefonos elérhetőségekkel, legyen ez akár „vonalas” vagy mobil telefon elérhetőség. Aki azt gondolja, hogy a telefon számla nettó összege jelenti a vállalkozás teljes telefon költségét és a felszámított áfa teljes mértékben levonható, annak szomorú hírünk van ez attól függ, de jellemzően NEM. A felmerülő adóterhekkel kapcsolatosan foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.

Oldal tetejére