Devizanemváltás

Az éves beszámolót világos és áttekinthető formában magyar nyelven kell elkészíteni, melyben a bemutatott adatokat ezer Ft-ban kell megadni. Ez alól kivételt képez a devizában elkészített éves beszámoló.

 

Devizában elkészített beszámoló előnyei:


Amennyiben a tranzakciók jelentős része, döntő hányada egy adott devizában merül fel (pl. hitel, kölcsön, értékesítés, beszerzés), és a forintos könyvvezetés mellett az árfolyamingadozások jelentős realizált és nem realizált árfolyamkülönbözetet eredményeznek, célszerű lehet a könyveket devizában vezetni, illetve a beszámolót devizában összeállítani. Ebben az esetben is keletkezni fog árfolyamkülönbözet a forintos tételeknél (jellemzően: adók, járulékok, követelés, kötelezettség Ft-ban, stb), de ezek értéke már jóval kisebb lehet.

 

Devizában elkészített beszámoló hátrányai:


Az adminisztratív terhek növekednek: egyrészt az adószámításokat és az adóbevallásokat Ft-ban kell teljesíteni, melyet Ft-os analitikának kell alátámasztania, másrészt a Ft-os és a könyvvezetés devizanemétől eltérő más devizában felmerülő követelés, kötelezettség évközi realizált és év végi nem realizált átértékeléséből adódó árfolyamkülönbözetek könyvelése is szükséges.

Többlet időráfordítást igényel az áttérés első üzleti év beszámolójában az összehasonlító adatok meghatározása, valamint a számviteli politikában szükséges változtatások rögzítése.

 

 

Ki készítheti el devizában beszámolóját és milyen feltételekkel?

 

Devizakülföldi társaságnak a létesítő okiratában rögzített devizában kell beszámolóját elkészíteni.

 

Euróban bármely vállalkozó, amennyiben az alábbi feltételeket teljesíti:

  • áttérés üzleti évének első napját megelőzően létesítő okiratában devizaként az EUR-t jelölte meg
  • a jegyzett tőke értékét EUR-ban létesítő okiratában meghatározta
  • az áttérés üzleti évének első napját megelőzően számviteli politikájában rögzítette, hogy az könyveit EUR-ban vezeti, beszámolóját EUR-ban állítja össze, valamint ennek megfelelően a szükséges változásokat, értékelési teendőket is rögzítette.

 

Az 1.) és a 2.) pontokról a tulajdonos hoz döntést, míg a 3.) pont szerinti számviteli politika változásainak rögzítéséért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős. A módosított létesítő okiratot (devizanemváltás, jegyzett tőke EUR-ban) változásbejegyzési kérelemmel a cég szervezeti képviselője jogi képviselő útján köteles a cégbíróságnak előterjeszteni a létesítő okirat aláírását, jóváhagyását követő 30 napon belül.

 

Eurótól eltérő más devizanemben készítheti el beszámolóját az a vállalkozó, amelynél a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme (funkcionális pénznem) az EUR-tól eltérő deviza, az alábbi feltételek érvényesülése esetén:

 

  • bevételei, költségei, ráfordításai, valamint
  • pénzügyi eszközei és pénzügyi kötelezettségei,

 

az előző és a tárgyévi üzleti évben külön-külön több mint 25%-ban az adott devizában merülnek fel. Ezen kívül természetesen az EUR-s könyvvezetésnél már leírt feltételeknek is teljesülnie kell.

 

 

Adózással összefüggő teendők


Bérjárulékok, adók

A munkabérekkel kapcsolatos adó és járulékfizetési, bevallási kötelezettségeket Ft-ban kell meghatározni, függetlenül attól, hogy azokat devizában könyvelik. A bevallásokat Ft-os analitikával alá kell támasztani, ami a devizában történő könyvvezetés adminisztratív terheit növeli. A könyvelésben a bérekkel kapcsolatos adókat és járulékokat a hónap utolsó napján érvényes árfolyammal kell meghatározni.

 

Társasági adó

A társasági adóbevallást magyar nyelven, forintban kell elkészíteni. A funkcionális pénznemben könyvelő társaságok a társasági adóbevallás adatait a Magyar Nemzeti Bank hivatalos - az adóév utolsó napján érvényes – devizaárfolyamának alapulvételével kell átszámítania forintra.

 

Figyelem: Feltöltési kötelezettség!

Amennyiben a vállalkozásnak feltöltési kötelezettsége keletkezik (TAO, IPA), feltöltéskor meg kell becsülnie az éves adó összegét. Ennek nehézsége a kiszámíthatatlan árfolyamingadozásokban rejlik, ezért javasolt magasabb árfolyammal meghatározni az adófizetési kötelezettséget és a számított adó teljes értékét, azaz 100%-át megfizetni.

 

Az áttérés során áttérési különbözetek keletkezhetnek: létesítő okiratban meghatározott jegyzett tőke és az áttérés során meghatározott jegyzett tőke különbözete; áttérés előtt a devizás tételek év végi átértékelésekor a választott árfolyam nem az MNB árfolyama. Az összevont áttérési különbözet adóalap módosító tétel.

 

 

Egyéb fontos tudnivalók

 

Áttérés napját megelőző nappal: mérlegfordulónappal az általános szabályok szerint éves/egyszerűsített éves beszámolót kell összeállítani és közzétenni.

 

Áttérés napjával: a létesítő okiratban szereplő devizanemben, a jóváhagyott beszámoló alapján külön mérleget kell elkészíteni, melyet könyvvizsgálónak kell hitelesítenie, melyet nem kell közzétenni, de ez lesz a nyitás alapbizonylata.

 

Beszámoló közzétételének határideje: mérlegfordulónapot követő ötödik hónap utolsó napja (Sztv. 145.§ (4)).

 

Gyakorlati tapasztalatunk, hogy nem minden könyvelő program kezeli megfelelően devizás könyvvezetés esetén az árfolyamokat, illetve a könyvvezetés devizanemétől eltérő deviza nyilvántartása is nehézséget okozhat, ezért áttérés előtt mérlegelni kell, hogy szükséges-e új könyvelési szoftver bevezetése.

 

 

BlogONis

2017-03-08

Mobilitás célú lakhatási támogatás

Az SZJA törvény 2017.01.01-től hatályos rendelkezései a mobilitás célú lakhatási támogatásokról, szigorú feltételek és adminisztrációs kötelezettségek teljesítése esetén a munkáltatók által adómentesen adható juttatási forma lehetőségét kínálják. A juttatást megelőzően körültekintően kell eljárni.

2016-07-17

Cafetréria 2017

A legtöbb munkavállalót érintő juttatások a helyi bérlet és az Erzsébet utalvány is kikerül a kedvezményes adózás mellett adható tételek közül, az utóbbi korlátozás nélkül adható viszont az eddigi 34,51 százalékos adózás helyett 2017 évben már 49,98 százalék közterhet kell a munkáltatóknak fizetniük, ha megtartják ezeket a cafeteria elemeket. Balajthy Brigitta rávilágít a legfontosabb változásokra.

2016-02-07

Telefon használat adóterhei 2016

A vállalkozások működéséhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzenek telefonos elérhetőségekkel, legyen ez akár „vonalas” vagy mobil telefon elérhetőség. Aki azt gondolja, hogy a telefon számla nettó összege jelenti a vállalkozás teljes telefon költségét és a felszámított áfa teljes mértékben levonható, annak szomorú hírünk van ez attól függ, de jellemzően NEM. A felmerülő adóterhekkel kapcsolatosan foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.

Oldal tetejére