idezet_top

 

Mi kell ahhoz, hogy az átalakulást hatékonyan, körültekintően, gördülékenyen lehessen lefolytatni? Az ONISpecializációja.

idezet_bottom

 

Átalakulás

Az átalakulások során olyan sajátos számviteli és adózási feladatokat kell végrehajtani, amelyek a normál üzletmenet során nem fordulnak elő. Ezért ezek a feladatok speciális szaktudást és tapasztalatot igényelnek, amelyeket csak a gyakorlatban lehet elsajátítani.


Az átalakulási vagyonmérlegeket és vagyonleltárakat minden esetben független könyvvizsgálónak kell hitelesíteni, függetlenül attól, hogy egyébként a társaság kötelezett-e a normál beszámolójának könyvvizsgálatára vagy sem. Ezért a sikeres átalakulás érdekében kiemelten fontos, hogy a vagyonmérlegeket és vagyonleltárakat a törvényi előírásokat betartva, szakszerűen készítsék el.


Tulajdonosi érdekek érvényesülése


Az átalakulások során kiemelt szerepük van a tulajdonosi érdekek érvényesülésének. Ha az átalakulásban veszteséges vállalatok vesznek részt, akkor az átalakulás nem hajtható végre pótlólagos tőkeinjekció nélkül, azonban a számviteli lehetőségek kihasználásával csökkenthető, vagy akár el is kerülhető a tőkepótlás, így a tulajdonosok cash flow kímélő módon valósíthatják meg átalakulási szándékukat.

 

A tőkeelemek körültekintő megtervezésével csökkenthető az esetleges későbbi veszteségek miatt fellépő tőkepótlás szükségessége.

 

Szoros határidők - feladat és ütemterv


Az átalakulások során a számviteli feladatok mellett számos cégjogi teendő is felmerül, amelyekhez szoros cégbírósági és adózási határidők kapcsolódnak. A vagyonmérlegek vagy azok könyvvizsgálata során fellépő nehézségek a határidőkből való kicsúszással járhatnak. Ez jobb esetben „csak” egy jelentős ráfordítással járó pótlólagos évközi könyvviteli zárást von maga után, de akár az átalakulás meghiúsulásával is járhat.

 

Az átalakulás tervezési folyamatában a feladat- és ütemterv elkészítése az átalakulás sikeres megvalósításának záloga, ami minden érintett (tulajdonos, management, könyvelő, könyvvizsgáló, értékbecslő, jogász, tanácsadó) számára a feladatok egyértelmű rögzítésével, elkészítésük határidejének megjelölésével az átalakulás hatékony lefolytatásához járul hozzá.

 

Szolgáltatásaink átalakulásokkal kapcsolatosan


Átalakulásokhoz kapcsolódó szolgáltatásaink (beolvadás, összeolvadás, kiválás, társasági forma váltás):

 

  • Megtervezzük az átalakulás menetét, felvázoljuk a lehetséges alternatívákat és azok előnyeit, hátrányát, melyről rövid prezentációt készítünk a tulajdonosok részére.
  • Vállaljuk az átalakulás koordinálását: az átalakulás során az információnak és a kommunikációnak folyamatosan és zökkenőmentesen kell működnie az érintett szereplők között (tulajdonos, management, könyvelő, könyvvizsgáló, értékbecslő, jogászok, tanácsadók)
  • Közreműködünk az átalakulással kapcsolatos számviteli-adózási feladatok végrehajtásában (pl. a vagyonleltár- és mérleg tervezetek, végleges vagyonleltár és vagyonmérleg elkészítése, adóbevallás elkészítése, a tőkeelemek megtervezése).
  • Az átalakulás során a társaságok bizonyos esetekben élhetnek a piaci értékelés lehetőségével. Az eszközök, kötelezettségek piaci értékre való átértékelésének számviteli és adózási kihatásai vannak nem csak az átalakulási mérlegekre, hanem az azt követő időszakra is. Ilyen esetben útmutatást adunk az átértékelés kezeléséhez az átalakulást követő évek könyvelésében és társasági adó bevallásában.

 

Szolgáltatásainkat kiemelten ajánljuk azon társaságok számára, akiknek az átalakulásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásához nem áll a rendelkezésükre megfelelő szakértelem, tapasztalat, vagy a szoros határidők miatt az esetleges nehézségek veszélyeztetnék az átalakulás végrehajtását.

 

Szolgáltatásaink átalakulás végrehajtását követően


A sikeresen megvalósult átalakulás után is jelentős feladatok hárulnak a számviteli szakemberekre. Bizonyos esetekben új számviteli politika kidolgozása szükséges, új számlarenddel, számlatükörrel. Beolvadás, kiválás esetén a változatlan formában működő társaság számviteli politikája egységesítést, frissítést igényel, a számlatükör és számlarend aktualizálása, egységesítése szintén időigényes feladat. Előfordulhat, hogy több olyan társaság egyesül, melyek könyvvezetése eltérő devizanemben folyt, ebben az esetben még nagyobb figyelemmel kell a kezdeti időszakban a megfelelő beállításokat kialakítani, illetve a rendszer működését tesztelni. Új társaság létrejöttével a hirtelen megnövekedett adminisztratív teendők (új cégnév, adószám, bankszámlaszám, ügyfelek, beszállítók értesítése, stb.) kontrollja szükséges.

BlogONis

2017-03-08

Mobilitás célú lakhatási támogatás

Az SZJA törvény 2017.01.01-től hatályos rendelkezései a mobilitás célú lakhatási támogatásokról, szigorú feltételek és adminisztrációs kötelezettségek teljesítése esetén a munkáltatók által adómentesen adható juttatási forma lehetőségét kínálják. A juttatást megelőzően körültekintően kell eljárni.

2016-07-17

Cafetréria 2017

A legtöbb munkavállalót érintő juttatások a helyi bérlet és az Erzsébet utalvány is kikerül a kedvezményes adózás mellett adható tételek közül, az utóbbi korlátozás nélkül adható viszont az eddigi 34,51 százalékos adózás helyett 2017 évben már 49,98 százalék közterhet kell a munkáltatóknak fizetniük, ha megtartják ezeket a cafeteria elemeket. Balajthy Brigitta rávilágít a legfontosabb változásokra.

2016-02-07

Telefon használat adóterhei 2016

A vállalkozások működéséhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzenek telefonos elérhetőségekkel, legyen ez akár „vonalas” vagy mobil telefon elérhetőség. Aki azt gondolja, hogy a telefon számla nettó összege jelenti a vállalkozás teljes telefon költségét és a felszámított áfa teljes mértékben levonható, annak szomorú hírünk van ez attól függ, de jellemzően NEM. A felmerülő adóterhekkel kapcsolatosan foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.

Oldal tetejére