Egyszerűsített foglalkoztatás - alkalmi munkavállaló

Egyszerűsített foglalkoztatott – alkalmi munkavállaló


Az egyszerűsített foglalkoztatás intézménye lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató alkalmi, eseti jelleggel foglalkoztasson munkavállalót nagyon kedvező adózás mellett. Nézzük sorra az alkalmi munkavállaló alkalmazásának feltételeit, a bérezésre vonatkozó előírásokat, a bevallási, adófizetési kötelezettségeket, adminisztratív teendőket és végül a munkavállaló biztosítási jogosultságait.  

 

Alkamazási feltételek – előfeltételek

 

Átlagos statisztikai létszámhoz kapcsolódó korlátozás

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg

a)  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,

b)  egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,

c)  hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,

d)  húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

 

Adótartozással összefüggésben rögzített korlátozás

Az a munkáltató, aki a 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az Efo. tv.  8. § (2) bekezdésében és/vagy a 8. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő adók tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlíti.

 

Alkalmazási feltételek - időkorlát

A 2010. évi LXXV. számú az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló tv. 2.§ 3. pontja határozza meg az alkalmi munkavállaló foglalkoztatásának időtartamra vonatkozó kereteit:

a munkáltató és a munkavállaló között

a)  összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és

b)  egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és

c)  egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony,

 

Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.

 

Alkalmazási feltételek - bérezés

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a 2015.01.01. nappal érvényes kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka (havibér esetén 89 250 forint, napibérként 4 105 forint) jár. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalónak a garantált bérminimum 87 százaléka (havibér esetén 106 140 forint, napibérként 4 889 forint) jár. A munkáltatónak a kifizetéskor a bevétel jogcíméről és teljes összegéről kell bizonylatot adni. 

 

Alkalmazási feltételek - közterhek

Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 1000 forint.  Ezen közteher megfizetésével nem terheli

a)  a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja.tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,

b)  a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

 

Alkalmazási feltételek – bejelentés, bevallás, adminisztrációk

Bejelentés: munka megkezdését megelőzően (elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, telefonon- előzetes regisztrációs bejelentés alapján). Elektronikusan 15T1042E számú nyomtatványon.

Bevallás: havonta alkalmazást követő hó 12-ig kell erre a célra rendszeresített nyomtatványon (1508E).

Közteher megfizetése: alkalmazást követő hó 12-ig kell ilyen címen elkülönített MÁK számlára (NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 beszedési számla javára).

A munkaviszony létrejöhet szóbeli megállapodás alapján, de egyszerűsített munkaszerződés alapján (mintát lásd az Efo tv. mellékletében).

Igazolás: évente is kiadható január 31-ig, de alkalmazásonként is.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem után nem kell személyi jövedelemadót fizetni és nem is kell bevallani, ha a bevétel nem haladja meg az e foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (napi 4 830 forint), vagy a garantált bérminimum (napi 5 620 forint) összegének szorzatát (a továbbiakban: mentesített keretösszeg). Ha valaki a mentesített keretösszegnél többet keres, úgy a többletet be kell vallani és a személyi jövedelemadót is meg kell fizetni.

 

Egyszerűsített foglalkoztatott biztosítása

Az egysezrűsített foglalkoztatott nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak, nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot.

A nyugellátás számításának alapja napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap.

 

Gyakorlati kérdések:

  • Több munkáltató esetében a 90 napos korlátot külön kell figyelembe venni? Igen.

  • Mi történik, ha úgy alkalmaz a munkáltató alkalmi munkavállalót, hogy az átlagos staisztikai létszám korlátnak, a fennálló adótartozása miatt nem lenne lehetősége erre? Ilyen esetben nomrál adózás szerint kell a bejelentést, adóterheket, bérszámfejtést elkészíteni.

  • Mi történik abban az esetben, ha a munkakezdést követően másnap szeretném az alkalmi munkavállót bejelenteni? Jogvesztő, azaz nem lehet egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazni.

A NAV honlapján elérhető 46. számú információs füzet gyakorlati segítséget nyújthat egyéb kérdésekben is.

BlogONis

2017-03-08

Mobilitás célú lakhatási támogatás

Az SZJA törvény 2017.01.01-től hatályos rendelkezései a mobilitás célú lakhatási támogatásokról, szigorú feltételek és adminisztrációs kötelezettségek teljesítése esetén a munkáltatók által adómentesen adható juttatási forma lehetőségét kínálják. A juttatást megelőzően körültekintően kell eljárni.

2016-07-17

Cafetréria 2017

A legtöbb munkavállalót érintő juttatások a helyi bérlet és az Erzsébet utalvány is kikerül a kedvezményes adózás mellett adható tételek közül, az utóbbi korlátozás nélkül adható viszont az eddigi 34,51 százalékos adózás helyett 2017 évben már 49,98 százalék közterhet kell a munkáltatóknak fizetniük, ha megtartják ezeket a cafeteria elemeket. Balajthy Brigitta rávilágít a legfontosabb változásokra.

2016-02-07

Telefon használat adóterhei 2016

A vállalkozások működéséhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzenek telefonos elérhetőségekkel, legyen ez akár „vonalas” vagy mobil telefon elérhetőség. Aki azt gondolja, hogy a telefon számla nettó összege jelenti a vállalkozás teljes telefon költségét és a felszámított áfa teljes mértékben levonható, annak szomorú hírünk van ez attól függ, de jellemzően NEM. A felmerülő adóterhekkel kapcsolatosan foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.

Oldal tetejére