Egyszerűsített foglalkoztatás - filmipari statiszta

Egyszerűsített foglalkoztatás – filmipari statiszta

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás intézménye lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató alkalmi, eseti jelleggel foglalkoztasson munkavállalót nagyon kedvező adózás mellett. Nézzük sorra a filmipari statiszta munkavállaló alkalmazásának feltételeit, a bérezésre vonatkozó előírásokat, a bevallási, adófizetési kötelezettségeket, adminisztratív teendőket és végül a munkavállaló biztosítási jogosultságait.  

 

Alkamazási feltételek – előfeltételek


Filmipari statiszta: az a természetes személy, aki a 3711 FEOR számmal azonosított foglalkozásúnak minősül, feltéve, hogy tevékenysége a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott filmalkotás elkészítésében való kisegítő (pótolható) jellegű részvételre irányul és e tevékenységből származó napi nettó jövedelme nem haladja meg az Egyszerűsített foglalkoztatásról szóló (Efo.) törvényben meghatározott mértéket.

 

Átlagos statisztikai létszámhoz kapcsolódó korlátozás


Filmipari statiszta alkalmazása esetén nincs ilyen korlátozás.

 

Adótartozással összefüggésben rögzített korlátozás


Az a munkáltató, aki a 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az Efo. tv.  8. § (2) bekezdésében és/vagy a 8. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő adók tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlíti.

 

Alkalmazási feltételek - időkorlát

 

Nincs időkorlát.

 

Alkalmazási feltételek - bérezés

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a 2015.01.01. nappal érvényes kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka (havibér esetén 89 250 forint, napibérként 4 105 forint) jár. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalónak a garantált bérminimum 87 százaléka (havibér esetén 106 140 forint, napibérként 4 889 forint) jár. A munkáltatónak a kifizetéskor a bevétel jogcíméről és teljes összegéről kell bizonylatot adni. 

 

A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 12 000 forintot.

 

Alkalmazási feltételek - közterhek


Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott filmipari statiszta munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 3000 forint.  Ezen közteher megfizetésével nem terheli

a)  a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja.tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,

b)  a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

 

Alkalmazási feltételek – bejelentés, bevallás, adminisztrációk


Bejelentés: munka megkezdését megelőzően (elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, telefonon- előzetes regisztrációs bejelentés alapján). Elektronikusan 15T1042E számú nyomtatványon.

 

Bevallás: havonta alkalmazást követő hó 12-ig kell erre a célra rendszeresített nyomtatványon (1508E).

 

Közteher megfizetése: alkalmazást követő hó 12-ig kell ilyen címen elkülönített MÁK számlára (NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 beszedési számla javára).

 

A munkaviszony létrejöhet szóbeli megállapodás alapján, de egyszerűsített munkaszerződés alapján (mintát lásd az Efo tv. mellékletében).

 

Igazolás: évente is kiadható január 31-ig, de alkalmazásonként is.

 

Filmipari statiszta egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedeleme után nem kell személyi jövedelemadót fizetni és nem is kell bevallani.

 

Egyszerűsített foglalkoztatott biztosítása


Az egysezrűsített foglalkoztatott nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak, nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot.

A nyugellátás számításának alapja napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap.

 

Gyakorlati kérdések:

  • Mi történik abban az esetben, ha a munkakezdést követően másnap szeretném az alkalmi munkavállót bejelenteni? Jogvesztő, azaz nem lehet egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazni.

 

A NAV honlapján elérhető 46. számú információs füzet gyakorlati segítséget nyújthat egyéb kérdésekben is.

BlogONis

2017-03-08

Mobilitás célú lakhatási támogatás

Az SZJA törvény 2017.01.01-től hatályos rendelkezései a mobilitás célú lakhatási támogatásokról, szigorú feltételek és adminisztrációs kötelezettségek teljesítése esetén a munkáltatók által adómentesen adható juttatási forma lehetőségét kínálják. A juttatást megelőzően körültekintően kell eljárni.

2016-07-17

Cafetréria 2017

A legtöbb munkavállalót érintő juttatások a helyi bérlet és az Erzsébet utalvány is kikerül a kedvezményes adózás mellett adható tételek közül, az utóbbi korlátozás nélkül adható viszont az eddigi 34,51 százalékos adózás helyett 2017 évben már 49,98 százalék közterhet kell a munkáltatóknak fizetniük, ha megtartják ezeket a cafeteria elemeket. Balajthy Brigitta rávilágít a legfontosabb változásokra.

2016-02-07

Telefon használat adóterhei 2016

A vállalkozások működéséhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzenek telefonos elérhetőségekkel, legyen ez akár „vonalas” vagy mobil telefon elérhetőség. Aki azt gondolja, hogy a telefon számla nettó összege jelenti a vállalkozás teljes telefon költségét és a felszámított áfa teljes mértékben levonható, annak szomorú hírünk van ez attól függ, de jellemzően NEM. A felmerülő adóterhekkel kapcsolatosan foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.

Oldal tetejére