Közeleg 2016. március 15-e a Kft. feltőkésítési kötelezettsége

Még nem is telt el sok idő a legutóbbi kötelező (2013. február 1.) (ezt követően a Kkt.-t, Bt-t érintő (2015. március 15.) cégmódosítás óta, újra társasági szerződés módosítására kényszerülnek a korlátolt felelősségű társaságok ( „Kft.”).

 

A Kft. 2016. március 15-étől*, mint végső időponttól már nem működhet az egykori Gt. szabályai szerint, létesítő okirata ezt követően jogszerűen már nem tartalmazhat az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló előírásokat.

 

A Kft. Ptk. hatálybalépését követő első társasági szerződés módosításkor, de legkésőbb 2016. március 15-ig kötelesek az érintett Kft.-k a feltőkésítés végrehajtására (Kft. minimális jegyzett tőke követelménye 3 mio. Ft) azzal, hogy ennek során az új Ptk. rendelkezései már alkalmazhatóak.

 

 

Tőkeemelés, de hogyan?


A kötelező feltőkésítés terhe a mai nehéz gazdasági helyzetben igen súlyos kötelezettséget ró a magyar vállalkozásokra, Kft.-kre. A pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával v. követelés apportálással, illetve a törzstőkén felüli vagyon terhére történő tőkeemelés mellett - nagy könnyebbséget jelenthet a mai tőkeszegény időkben az új Ptk. alapján történő tőkeemelés lehetősége is.

 

Az új Ptk. lehetőséget kínál arra, hogy a tőkeemeléssel kapcsolatos változásbejegyzési kérelem benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulás fele értékénél kevesebbet kelljen a tőkeemelésben részt vevő tagnak befizetni, és a még nem teljesített összeg befizetésére a változás bejegyzésétől számítva egy évnél hosszabb határidőt állapítsanak meg.

 

A feltőkésítésnek ez a speciális, könnyített módja azonban azzal a hitelezővédelmi rendelkezéssel jár együtt, hogy a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a tagok a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítési kötelezettségüknek maradéktalanul nem tesznek eleget, a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulások erejéig a társasági tartozásokért kötelesek helytállni.

 

 

Elmulasztott tőkésítés, társasági szerződés módosítás szankciói


Felmerül az a kérdés is, hogy mi lesz a szankciója annak, ha a Kft. a végső határidőt is elmulasztja, vagy a már korábban beálló módosítási kötelezettségét nem teljesíti?

Miután a törvény más jogkövetkezményt nem fűz a fenti mulasztásokhoz, a cégbíróságnak - törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva – komoly 100 ezer Ft - 10 mio Ft-ig terjedő pénzbírságot is róhat ki vagy adott esetben a kényszertörlés következményeit is vonhatja maga után.

 

 

Mennyibe fog kerülni a kötelező cégmódosítás?


A vonatkozó jogszabályi rendelkezések illeték, és közzétételi díj alóli mentességet adnak azon módosítások (illetve az előbbiekben említett bejelentési kötelezettségek teljesítése) számára, amelyeknél kizárólag az új Ptk.-hoz igazodás végrehajtásával kapcsolatos cégeljárást kezdeményeznek.

 

Ha azonban a létesítő okirat módosítása más, az új Ptk.-hoz kapcsolódó módosítást is tartalmaz, vagy egyéb cégjegyzéki adatot is érint, a fenti kedvezmény a céget már nem illeti meg, azaz a módosítás illeték és közzétételi díj fizetéssel jár.

 

 

Miben tudjuk segíteni a Kft.-t, hogy tartani tudja a határidőt?


Megvizsgáljuk és kidolgozzuk azon lehetséges tőkeemelési alternatívákat, melyek a vállalkozás szempontjából optimálisak. Mindehhez figyelembe vesszük a 2015. évi közbenső mérlegét, a 2015. évi várható eredményét, likviditását, nem utolsó sorban a tulajdonosok osztalékfizetési elvárásait.

 

 

Forduljon hozzánk bizalommal, az Ön közvetlen tanácsadója: Barta Lilla. Elérhetőségek: barta.lilla@onisconsult.hu, 06 20 508 7221.

 

 

Jogszabályhely hivatkozás

*(Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti, és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény; a továbbiakban: „Ptké”) Ptké. (12. § (2) bekezdésének b) pontja) értelmében

BlogONis

2017-03-08

Mobilitás célú lakhatási támogatás

Az SZJA törvény 2017.01.01-től hatályos rendelkezései a mobilitás célú lakhatási támogatásokról, szigorú feltételek és adminisztrációs kötelezettségek teljesítése esetén a munkáltatók által adómentesen adható juttatási forma lehetőségét kínálják. A juttatást megelőzően körültekintően kell eljárni.

2016-07-17

Cafetréria 2017

A legtöbb munkavállalót érintő juttatások a helyi bérlet és az Erzsébet utalvány is kikerül a kedvezményes adózás mellett adható tételek közül, az utóbbi korlátozás nélkül adható viszont az eddigi 34,51 százalékos adózás helyett 2017 évben már 49,98 százalék közterhet kell a munkáltatóknak fizetniük, ha megtartják ezeket a cafeteria elemeket. Balajthy Brigitta rávilágít a legfontosabb változásokra.

2016-02-07

Telefon használat adóterhei 2016

A vállalkozások működéséhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzenek telefonos elérhetőségekkel, legyen ez akár „vonalas” vagy mobil telefon elérhetőség. Aki azt gondolja, hogy a telefon számla nettó összege jelenti a vállalkozás teljes telefon költségét és a felszámított áfa teljes mértékben levonható, annak szomorú hírünk van ez attól függ, de jellemzően NEM. A felmerülő adóterhekkel kapcsolatosan foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.

Oldal tetejére