Készpénzfizetéssel kapcsolatos szabályok 2013

»Mikor keletkezik készpénzfizetéssel kapcsolatosan bejelentési kötelezettség?

Rövid válasz: kapcsolt felek között 1 mio Ft-ot, egyéb esetben 2 mio Ft-ot meghaladó készpénz kifizetést követő 15 napon belül.


Az adózás rendjéről szóló törvény 17.§ (9) értelmében, a készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének - a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével - be kell jelentenie:

a)    a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást,

b)    egyéb esetben a kétmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást.

Az Art. 38.§-a szerint, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó (pl.: áfás, evás, stb.) - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével köteles pénzeszközeit pénzforgalmi számlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán lebonyolítani, s ennek érdekében pénzforgalmi számlaszerződést kötni.

 

»Milyen értékben lehet készpénzkifizetést teljesíteni?

Rövid válasz: 1,5 mio Ft (áfával növelten).


A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó az adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés - általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt - ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.

Azon készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesít, a 38.§ (3a) bekezdés alkalmazásában egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra.

 

»Milyen szankcióval jár a „készpénzfizetési limit” túllépése? Kit terhel?

Rövid válasz: 20% mulasztási bírsággal, mindkét felet


Amennyiben az adózó 1.500.000 forintnál több készpénzt fizet ki másik adózónak, aki bankszámla nyitására kötelezett, akkor a többlet után 20% mulasztási bírságot fizet (az ügyletben érintett mindkét fél).

A 172.§ (20f) bekezdésében az előírást így fogalmazták meg a 2012. évi LXIX. törvényben: „A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó a 38. § (3a) bekezdésében foglalt előírás megsértése esetén a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot fizet. A 38. § (3a) bekezdésében foglalt előírás megsértésével teljesített kifizetés jogosultja, ha a szabálytalan kifizetést elfogadja, a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot fizet.

 

»Rögzíteni kell a pénzkezelési szabályzatban a napi készpénz záró állomány értékét?

Rövid válasz: Igen


2012. december 1-től megszűnt a készpénz napi záró állományára vonatkozó kötelező limit. 2012. január 1-től november 30-ig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14§-ának (9) bekezdése értelmében, a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatta meg az előző üzleti év éves szintre számított összes bevételének 10 %-át, illetve – ha az előző üzleti év összes bevételének 10 %-a nem éri el az 500 ezer forintot – akkor az 500 ezer forintot. Ugyanakkor megmaradt az a kötelezettség, hogy a pénzkezelési szabályzatban meg kell határozni a napi készpénz záró-állomány maximális nagyságrendjét.

 

 

BlogONis

2017-03-08

Mobilitás célú lakhatási támogatás

Az SZJA törvény 2017.01.01-től hatályos rendelkezései a mobilitás célú lakhatási támogatásokról, szigorú feltételek és adminisztrációs kötelezettségek teljesítése esetén a munkáltatók által adómentesen adható juttatási forma lehetőségét kínálják. A juttatást megelőzően körültekintően kell eljárni.

2016-07-17

Cafetréria 2017

A legtöbb munkavállalót érintő juttatások a helyi bérlet és az Erzsébet utalvány is kikerül a kedvezményes adózás mellett adható tételek közül, az utóbbi korlátozás nélkül adható viszont az eddigi 34,51 százalékos adózás helyett 2017 évben már 49,98 százalék közterhet kell a munkáltatóknak fizetniük, ha megtartják ezeket a cafeteria elemeket. Balajthy Brigitta rávilágít a legfontosabb változásokra.

2016-02-07

Telefon használat adóterhei 2016

A vállalkozások működéséhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzenek telefonos elérhetőségekkel, legyen ez akár „vonalas” vagy mobil telefon elérhetőség. Aki azt gondolja, hogy a telefon számla nettó összege jelenti a vállalkozás teljes telefon költségét és a felszámított áfa teljes mértékben levonható, annak szomorú hírünk van ez attól függ, de jellemzően NEM. A felmerülő adóterhekkel kapcsolatosan foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.

Oldal tetejére