Mobilitás célú lakhatási támogatás

 

Az SZJA törvény 2017.01.01-től hatályos rendelkezései a mobilitás célú lakhatási támogatásokról, szigorú feltételek és adminisztrációs kötelezettségek teljesítése esetén a munkáltatók által adómentesen adható juttatási forma lehetőségét kínálja. A juttatást megelőzően körültekintően kell eljárni, mert nem megfelelő adminisztráció, jogszabályi feltételek nem teljesítése, valótlan nyilatkozat esetén a munkáltatót büntetheti a NAV esetleges ellenőrzésekor és a juttatást munkajövedelemmé minősítheti át.

 

A munkáltató által nyújtott lakhatási támogatás KINEK nyújtható, milyen feltételeknek kell teljesülni (SZJA tv. 1. sz. melléklet 9.7.2)?

 

 • ha a munkáltató azt olyan munkavállalónak nyújtja, akivel határozatlan időtartamra szóló és legalább heti 36 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít

   

 • a munkavállaló állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól

   

 • vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a 3 órát meghaladja.

   

 • nem rendelkezett a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban, és nem rendelkezik a támogatás folyósításának időpontjában lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával a munkavégzés helyén.

   

A feltételeknek való megfelelésről a munkavállalónak nyilatkozatot kell tennie. Nyilatkoznia kell a tartózkodási helyéről (lakcímkártya másolatot csatolva), ahonnan a munkába járás történik, valamint arról, hogy a tulajdonában nem volt adott időszakon belül lakóingatlan. Ha a nyilatkozatban valótlan információkat állít, az ilyen módon kapott juttatást munkaviszonyból származó jövedelemként kell megállapítani (SZJA törvény 1. számú melléklet 9.7.1). A nyilatkozatot minden évben meg kell tenni, illetve ha változik a munkavállaló lakcíme a nyilatkozatot frissíteni kell.

 

A nyilatkozat mellett be kell mutatni a bérleti szerződést és egy másolatot a munkáltató részére leadni, valamint minden hónapban a kifizetés előtt be kell mutatni eredetiben a bérleti díj számlát/számviteli bizonylatát. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek a munkáltató nem tudja a juttatást folyósítani.

 

Milyen összegben adható?


Mértéke a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékát (2017 évben 51 000 Ft), a foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25 százalékát (2017 évben 31 875 Ft), ezt követő 12 hónapban a minimálbér 15 százalékát (2017 évben 19 125 Ft) meg nem haladó összegig adómentes (SZJA törvény 1. számú melléklet 2.11.).

 

Ha a munkavállaló foglalkoztatása 2017. január 1-jét megelőzően kezdődött, akkor esetében a foglalkoztatás kezdetének a 2017. január 1-jét kell tekinteni (NAV állásfoglalás szerint).

 

Amennyiben munkavállaló által bérelt ugyanazon lakás tekintetében több magánszemély is jogosult adómentes lakhatási támogatás igénybevételére, azt közülük csak – a döntésük szerinti – egyikük veheti igénybe (SZJA tv. 1. sz. melléklet 9.7.3). Javasoljuk nyilatkozat bekérését több bérlő esetén, mely szerint a munkavállalónkon kívül másik bérlő egy azon bérleményre nem vesz igénybe mobitás célú munkáltatói támogatást.

 

A lakhatási támogatás havi értékeként (SZJA tv. 9.7.1)

 

a) a munkavállaló által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a munkáltató által térített rész,

b) a munkáltató által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a munkavállaló által meg nem térített rész,

c) a munkáltató tulajdonában álló lakásban biztosított lakhatás szokásos piaci értékéből a munkavállaló által meg nem térített rész vehető figyelembe.

 

 

Amennyiben adómentesen adható juttatásokkal bővíteni kívánják a választható cafeteria csomagból adható lehetőségeket, a cafeteria szabályzatba fel kell venni az új juttatásokat, valamint a munkavállaló munkaszerződését is módosítani kell ennek megfelelően. Az adómentesség tényét minden esetben a munkáltatónak kell vizsgálnia, és  a munkáltató kötelessége meggyőződni arról, hogy a munkavállaló minden nyilatkozattal rendelkezik és annak tartalma a valósággal megegyezik

 

A munkáltató az adóévet követő év január 31-ig munkavállalónként adatot szolgáltat az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek nevéről, adóazonosító jeléről, a munkavállaló által bérelt lakás címéről (SZJA törvény 1. számú melléklet 9.7.6).

 

 

BlogONis

2017-03-08

Mobilitás célú lakhatási támogatás

Az SZJA törvény 2017.01.01-től hatályos rendelkezései a mobilitás célú lakhatási támogatásokról, szigorú feltételek és adminisztrációs kötelezettségek teljesítése esetén a munkáltatók által adómentesen adható juttatási forma lehetőségét kínálják. A juttatást megelőzően körültekintően kell eljárni.

2016-07-17

Cafetréria 2017

A legtöbb munkavállalót érintő juttatások a helyi bérlet és az Erzsébet utalvány is kikerül a kedvezményes adózás mellett adható tételek közül, az utóbbi korlátozás nélkül adható viszont az eddigi 34,51 százalékos adózás helyett 2017 évben már 49,98 százalék közterhet kell a munkáltatóknak fizetniük, ha megtartják ezeket a cafeteria elemeket. Balajthy Brigitta rávilágít a legfontosabb változásokra.

2016-02-07

Telefon használat adóterhei 2016

A vállalkozások működéséhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzenek telefonos elérhetőségekkel, legyen ez akár „vonalas” vagy mobil telefon elérhetőség. Aki azt gondolja, hogy a telefon számla nettó összege jelenti a vállalkozás teljes telefon költségét és a felszámított áfa teljes mértékben levonható, annak szomorú hírünk van ez attól függ, de jellemzően NEM. A felmerülő adóterhekkel kapcsolatosan foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.

Oldal tetejére