PayPal, mint elektronikus pénzeszköz - azaz fizess Pali

A PayPal fizetési lehetőség viszonylag új fizetési formának minősül Magyarországon, ezért a számviteli kezelése körül is sok a bizonytalanság, kevés az elérhető információ.

 

Először ejtsünk néhány szót a PayPal fizetési rendszerről általánosságban:

  • a PayPal szolgáltatást hitelintézet nyújtja, amely elektronikus pénzt bocsát ki

  • PayPal számlára az ügyfelek bankszámláiról (bankkártyáinak használatával) átvezetett, illetve

  • más PayPal számlatulajdonosok átvezettetett összegek kerülhetnek

  • a PayPal számlán lévő összeg elektronikus pénz

  • a PayPal számlán jóváírt összeg után kamat nem jár

  • a PayPal számláról történő utalásokkal kapcsolatosan a szolgáltató költségeket számolhat fel (pl. a számlán jóváírt devizanemtől eltérő devizában történő utalás esetén az átváltásnál alkalmazott árfolyamba beépül az átváltás költsége is, helytelen utalási megbízás miatt felmerülő költség)

 

A PayPal rendszeren keresztüli jóváírások/utalások útját, szereplőit az alábbiakban foglaltam össze a teljesség igénye nélkül:

 

 

 

A PayPal számlánkon jóváírásra kerülnek a saját banki utalásaink (feltöltéseink), a vevőinktől befolyt összegek (e-kereskedelem), saját bankkártyás feltöltéseink. Terhelések (tehát amikor Pali fizet), jellemzően a megbízásunk szerint teljesített megrendeléseink kiegyenlítései, saját bankszámlánkra történő visszautalások, költségek felszámítása.

 

Felmerülhet a kérdés miért is jó a PayPal? Az utalási megbízások gyorsak, biztonságosak, egyszerű, nincs havi számlavezetési díj.

Mik lehetnek a hátrányai? A számlán lévő összeg nem kamatozik. A számlánkon jóváírt devizanemektől eltérő devizában történő utalási megbízások átváltási díja magasabb lehet a bankszámlavezető pénzintézetünknél. Külön, a hitelintézeteknél megszokott klasszikus kivonatot nem küld a rendszer, és csak 13 hónapig kérhető le visszamenőlegesen a tranzakciókról lista.

 

PayPal által elfogadott devizanemek:

Pound Sterling, Euro, US Dollar, Canadian Dollar, Yen, Australian Dollar, Swiss Franc, Norwegian Krone, Swedish Krone, Danish Krone, Polish Zloty, Hungarian Forint, Czech Koruna, Singapore Dollar, Hong Kong Dollar, New Zealand Dollar, Israeli Shekel, Mexican Peso, Argentine Peso, Brazilian Real, Philippine Peso, Thai Baht, Taiwan New Dollar

További információk a PayPal fizetési lehetőségről, szabályzatok: https://www.paypal.com/hu

 

Mire van szükség a PayPal tranzakciók könyvviteli elszámolásához?

A PayPal accounton bejelentkezést követően lekérhető tranzakciós lista, balance. A letöltés eredménye egy „sima” pdf, ami nincs ellátva hitelesítéssel, elektronikus aláírással, mint például egy „normál” e-kivonat.

Vigyázat! A tranzakciós lista csak 13 hónapig kérdezhető le, ezt követően már nem.

 

Számviteli vonatkozások – nem csak számviteleseknek, erősen ajánlva ügyvezetőknek is

 

Hol kell nyilvántartani?

A 2000. évi A számvitelről szóló törvény (Sztv.) 66.§ (2) szabályozza az elektronikus pénzeszközök mérlegben történő  kimutatását: a mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérlegfordulónapján a pénztárban lévő forintpénzkészlet értékét, a valutakészlet 60. § (2) bekezdése szerint átszámított forintértékét, az elektronikus pénzeszközök értékét, a kapott csekkek értékét kell kimutatni.

 

Hogyan kell könyvelni?

„Forint könyvvezetésnél a PayPal-ügyleteket a devizára vonatkozó elszámolási szabályok szerint kell könyvelni” – részlet a 2012-es mérlegképes könyvelői továbbképzés anyagából.

 

Tekintettel arra, hogy a PayPal számlának nincs alapértelmezett devizaneme (lásd a korábbi felsorolást az egyes elfogadott devizanemekről), ezért a gyakorlatban a számviteli törvény előírásainak megfelelően devizanemenként érdemes elkülönítetten (ha szükséges analitikusan) vezetni az egyes tranzakciók tételeit.

 

Technikailag különböző devizanemekre érdemes külön főkönyvi számlákat nyitni, így könnyen meghatározható devizanemenkénti átlag (vagy FIFO – számviteli politikában rögzített választás szerint) árfolyam. A helyes számviteli kezelés különösen fontos az e-kereskedelemben, ahol sok és eltérő devizanemek tranzakciónak realizált árfolyamhatását kell gyorsan és hatékonyan kezelni. Ennek a megoldásnak az egyik előnye lehet, hogy főkönyvi számlánként az alkalmazott árfolyam könnyebben határozható meg (intelligens könyvviteli rendszerek automatikusan határozzák meg). Másik előnye az átláthatóság. A PayPal tranzakciós lista historikusan, de „ömlesztetten” tartalmaz minden tranzakciót, így keverednek a HUF-os, EUR-s és egyéb devizás tételek. Egyenleget nem tartalmaz a tranzakciós lista.

 

A költségek kezelése hasonlóan a banki költségekéhez történik, ez alól kivétel az átváltás költsége. Ilyen jogcímen költséget a PayPal rendszer nem tüntet fel, azonban az átváltási árfolyamban ennek költségét érvényesíti. Számvitelileg a realizált árfolyammal kerül könyvelésre. (Ez az összevont „nettó” elszámolás idegen a magyar számviteli törvény szabályozásától, de tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésre más információ és a költség-haszon alapelv alapján nem érdemes egyesével kiszámolgatni az átváltási költséget, véleményem szerint elfogadható a realizált árfolyam elszámolása).

 

 

Mikor kell könyvelni?

Az Sztv. 165. § (3) a bizonylati elv és a bizonylati fegyelemről szóló szabályozása értelmében a

a)  a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell;

 

Adózási vonatkozások

A PayPal tranzakciók helyes kezelése (tranzakciós lista letöltése, könyvelése, a beszerzések számláinak könyvelése) nem eredményezhet adófizetési kötelezettséget.

Azonban mégis a gyakorlati tapasztalat  miatt érdemes néhány szót ejteni arról, hogy mi történik akkor, ha a PayPal tranzakciókat nem támasztja alá tranzakciós lista. Az általános szabályok szerint csak szabályosan kiállított bizonylat alapján lehet a könyvelésben bármilyen gazdasági eseményt könyvelni. PayPal lista nélkül a bankkivonat terhelésének jogcíme alapján elektronikus pénzeszközt lehet könyvelni, azonban a PayPal terhelést már nem, így egy PayPal-os pénzügyi rendezéssel indított megrendelésünk szállítói kötelezettség kiegyenlítése nem lehetséges.

 

A szerző gondolatai a témát illetően

A PayPal megítélése első nekifutásra nem is egyszerű, mivel se nem pénztár, se nem bankbetét érzéssel viseltetnek a számviteles szakemberek iránta. A számviteli törvény taxatíve a pénztár, csekkek közé sorolja be az elektronikus pénzt. Ezzel a besorolással teljes mértékben nem igazán tudok megbarátkozni az alábbiak miatt:

  • nem történik készpénz mozgás, nem dokumentálható pénztárbizonylatokkal

  • bizonylatolásához a PayPal accountból lehet lekérdezésekkel pdf tranzakciós listát/balance-t kérni, ez képezi a könyvelés bizonylatát

  • a PayPal számlán jóváírás banki utalással/más PayPal accountból történő utalással/kártyás feltöltéssel lehetséges  

Javasolt lenne a pénzeszközök mérlegsoron belül a „készpénz, csekkek” sor kiegészítése „elektronikus pénzeszközök” megjelöléssel. Az igaz, hogy a készpénz, csekkek mérlegsor külön alábontása nem tilos, azaz ezzel a lehetőséggel a vállalkozás szabadon élhet, ha szeretné külön mérlegsoron megjeleníteni az elektronikus pénzeszközök értékét.

 

Egyéb jogszabályi rendelkezések

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 6.§ (1) 16. elektronikus pénz: az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt – ideértve a mágneses tárolást is – összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad, ide nem értve a (4) bekezdés k) pontja szerinti eszközön tárolt vagy l) pontjában rögzített fizetési műveletre használt értéket

BlogONis

2017-03-08

Mobilitás célú lakhatási támogatás

Az SZJA törvény 2017.01.01-től hatályos rendelkezései a mobilitás célú lakhatási támogatásokról, szigorú feltételek és adminisztrációs kötelezettségek teljesítése esetén a munkáltatók által adómentesen adható juttatási forma lehetőségét kínálják. A juttatást megelőzően körültekintően kell eljárni.

2016-07-17

Cafetréria 2017

A legtöbb munkavállalót érintő juttatások a helyi bérlet és az Erzsébet utalvány is kikerül a kedvezményes adózás mellett adható tételek közül, az utóbbi korlátozás nélkül adható viszont az eddigi 34,51 százalékos adózás helyett 2017 évben már 49,98 százalék közterhet kell a munkáltatóknak fizetniük, ha megtartják ezeket a cafeteria elemeket. Balajthy Brigitta rávilágít a legfontosabb változásokra.

2016-02-07

Telefon használat adóterhei 2016

A vállalkozások működéséhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzenek telefonos elérhetőségekkel, legyen ez akár „vonalas” vagy mobil telefon elérhetőség. Aki azt gondolja, hogy a telefon számla nettó összege jelenti a vállalkozás teljes telefon költségét és a felszámított áfa teljes mértékben levonható, annak szomorú hírünk van ez attól függ, de jellemzően NEM. A felmerülő adóterhekkel kapcsolatosan foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.

Oldal tetejére